Vetti & Vettifossen

Beskriving

Turomtale

Følg Folkevegen frå Hjelle og fram til Vetti Gard.
Herifrå kan du gå vidare til vakre Vettisfossen (275m).